Stockholm Visitors Board

Posted by on sep 22, 2014 in Partners | 0 comments

Stockholm Visitors Board

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion. Läs mer: http://www.visitstockholm.com/sv/